Mam na swoim koncie sukces 5000 kursantów, którzy dzięki uczestnictwu w moim programie nauczyli się, jak w pełni wykorzystywać swój potencjał intelektualny i aktualizować wiedzę w efektywny i szybki sposób: czytając z tempem 2000, 10000 a nawet 50000 słów na minutę z zachowaniem pełnego rozumienia tekstu; zapamiętując skomplikowane treści w mniej.

Moim ogromnym sukcesem jest praca z osobami z uszkodzeniami mózgu, które dzięki mojej metodzie odzyskują utracone zdolności intelektualne.

Jestem absolutnie zafascynowana nieograniczonymi możliwościami mózgu oraz rozwojem osobistym.

Nic nie ekscytuje mnie bardziej niż świadome towarzyszenie ludziom na ścieżkach ich rozwoju, przede wszystkim poznawczego oraz obserwacja rozwijających się uczestników moich szkoleń poprzez stymulowanie tego, co każdy z nas ma najcenniejszego, czyli naszego MÓZGU i uzdalnianie ludzi do zdobywania kolejnych szczytów.

Praca z ludźmi, bezpieczne przeprowadzanie ich przez zmiany rozwojowe, uskrzydlanie poprzez wydobywanie często ukrytych uzdolnień i talentów w myśl H. Gardnera twórcy koncepcji inteligencji wielorakich głoszącej, że każdy z nas jest niebywale mądry…

Czy może być lepsze zajęcie na świecie?

Misja

Moją misją jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie efektywnej pracy intelektualnej, dzięki której zdobywać i aktualizować wiedzę można nawet 3 – krotnie szybciej.

Moim celem jest szerzenie najlepszych praktyk edukacyjnych wśród nauczycieli, trenerów, pedagogów i lektorów, tak aby edukacja przyjazna mózgowi stała się stałym elementem ich osobistego rozwoju i praktyki.

Moim marzeniem jest inspirowanie kolejnych osób i zachęcanie ich do dołączenia do Edukacyjnej Odysei Umysłu, ponieważ jestem przekonana, że mózg to najcenniejszy dar, od którego zależy stabilna i satysfakcjonująca przyszłość każdego z nas.